Vesivoimalat

Vanha 1920-luvulla rakennettu vesivoimalaitos sijaitsee kosken länsirannalla tehtaan yhteydessä vuokratun rakennuksen sisällä. Laitoksella on kolme kaksois-francis komuturbiinia, 2 x 600 kVA ja 1 x 1 300 kVA. Ylempänä sijaitsevalta padolta tulee putki vanhalle vesivoimalaitokselle. Vanhan vesivoimalaitoksen hyötysuhde on kuitenkin huono ja ne on otettu pois tuotannollisesta käytöstä.

Nykyinen käytössä oleva vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1997. Turbiini on Kvaerner Tamturbine Oy:n toimittama pystymallinen Kaplan-turbiini jonka akseliteho on nimelliskorkeudella ja -virtaamalla 12,1 MW. Nimellispyörimisnopeus on 214,2 r/min ja ryntäysnopeus 645 r/min.

Kyröskosken uuden vesivoimalaitoksen pääarvot ovat:
Rakennusputouskorkeus H = 22 m
Rakennusvirtaama Q = 60 m3 /s
Sähköteho P = 12,1 MW

Lisäksi tammikuussa 2013 otettiin käyttöön uusi pieni turbiini, jonka valmistaja on Spetals Verk AS Norjasta. Turbiini on vaakamallinen Francis turbiini jonka pääarvot ovat:

Rakennusputouskorkeus H = 22 m
Rakennusvirtaama Q = 3 m3 /s
Sähköteho P = 625 kW

Kyröskosken vesivoimalaitoksen vuosituotanto riippuu lähinnä Kyrösjärven veden määrästä. Tähän vaikuttaa vuoden sateisuus, lumisuus sekä lumen sulaminen ja jossain määrin lämpötila.

Kyrösjärven vedenpinnan korkeus